poezii,versuri,rtete     
CATEGORII
POZE
DIVERSE
PERSONALITATI
REFERATE
AGENDA MEDICALA
PLANTE MEDICINALE
ISTORIE
DICTIONAR AL LIMBII ROMANE
SCRIITORI
PICTORI CELEBRII
CELE SAPTE MINUNI ALE LUMII
CARTE DE BUCATE
POEZII
TERAPII NATURISTE
ENCICLOPEDIE
HOMEOPATIA
ZODIAC SOLAR
PAGINA DE RELIGIE
DICTIONARUL LIMBII ROMANE
AGENDA MWDICALA
BIOLOGIE
GEOGRAFIE
CROITORIE PENTRU INCEPATORI ACASA
ANATOMIE
IMAGINI FLORA SI FAUNA
ARTICOLE
constantin brancusi
dimitrie cantemir
grigore ureche
Ion Borcea
ion ghica
ion neculce
miron costin
nicolae balcescu
pitagora
mihail kogalniceanu
.Acasa » PERSONALITATI » GRIGORE URECHEDistribuie pe Facebook  Distribuie pe Google+
GRIGORE URECHE


Grigore Ureche biografie

Grigore Ureche s-a nascut la 1590 sau 1995, era fiul lui Nestor Ureche, mare vornic al Ţării de Jos sub domnul Moldovei Ieremia Movilă, boier de dată mai recentă, în ceea ce priveşte rangurile şi puterea economică, însă cu ascendentă până în epoca lui Ştefan cel Mare şi cu o mare influenţă politică. Viitorul cronicar îşi face studiile în Polonia, la Liov, într-o şcoală latină, unde învaţă "artele liberale": gramatica, retorica şi poetica.

Sub Vasile Lupu este ridicat la rangul de spătar şi, după aceea, în 1642, e făcut mare vornic al Ţării de Jos. Opera sa, "Letopiseţul Ţării Moldovii", scrisă către sfârşitul vieţii, cuprinde faptele mai importante din istoria ţării, începând cu cel de al doilea descălecat, 1359, până la domnia lui Aron Vodă Tiranul, 1594 inclusiv. Intre izvoarele cele mai importante folosite, se află o cronică polonă a lui Joachim Bielski [Kronika polska, 1597], o cosmografie latină de Gerard Mercator, letopiseţele moldovene de până acum, scrise în slavoneste, şi, se pare, un letopiseţ românesc — astăzi pierdut — datorat contemporanului său Eustratie Logofătul. A folosit de asemenea amintirile tatălui său Nestor, ca şi pe acelea ale unor boieri mai bătrâni, judecând după amănuntele pe care le dă în legătură cu bătălia de la Cahul dintre Ion Vodă Armeanul şi turci. Mai amănunţit cronicarul se ocupă de epoca lui Ştefan cel Mare, figură măreaţă, în care Ureche vede pe luptătorul pentru independenţa Moldovei. Atitudinea antiotomană este permanentă la scriitor şi izvorăşte din adânca sa iubire de ţară. Concepţia istorică de bază este cea teologică, conform căreia Dumnezeu a creat lumea şi o guvernează. Puternic reliefată este şi atitudinea feudală a boierului cronicar care se ridică împotriva domnilor autocraţi propunând conducerea politică bazată pe sfatul boieresc, idealul său de domn fiind, din acest punct de vedere, Petru Şchiopul, pe care îl caracterizează drept o "matcă fără ac", opunându-i lui Ion Vodă Armeanul, a cărui politică de reprimare a puterii feudale o condamnă. Opera lui Ureche nu ni s-a păstrat în original, ci numai în câteva copii interpolate de un Simion Dascălul, un Misail Călugărul şi Axinte Uricariul. Grigore Ureche moare la 1647.

BIBL.Grigore Ureche, Letopiseţ al Ţării Moldovei, ediţie îngrijită, studiu introductiv,-indice şi glosar de P.P.Panaitescu, ed.a Ii-a, Buc.,1958.


vizite: 1493

 

 

 

articole recente
• Sanval Prospect
• Ibuprofen Prospect
• Ibutin Prospect
• Urisan Gr Prospect

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker